אבני שפה

 

Curbstones

Beit-Kaner Municipal Gallery, 2014

אוהד זלוטניק
אוהד זלוטניק
ז'אק ז'נו
ז'אק ז'נו
נאוה שושני
נאוה שושני
אוהד זלוטניק
אוהד זלוטניק

English text